ỨNG PHÓ BÃO SỐ 13:

Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14.11

Người dân chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 13. Ảnh: PĐ.
Người dân chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 13. Ảnh: PĐ.
Người dân chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 13. Ảnh: PĐ.
Lên top