PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THỜI GIAN TỚI:

Thừa Thiên Huế "thắt chặt vòng ngoài để nới lỏng dần vòng trong"

Tất cả những người ngoại tỉnh ra, vào địa phận Thừa Thiên Huế đều phải chấp hành việc đo thân nhiệt và làm khai báo y tế. Ảnh: Phúc Đạt.
Tất cả những người ngoại tỉnh ra, vào địa phận Thừa Thiên Huế đều phải chấp hành việc đo thân nhiệt và làm khai báo y tế. Ảnh: Phúc Đạt.
Tất cả những người ngoại tỉnh ra, vào địa phận Thừa Thiên Huế đều phải chấp hành việc đo thân nhiệt và làm khai báo y tế. Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top