Thừa Thiên - Huế: Lễ giao, nhận quân nhanh gọn giữa mùa dịch virus Corona

Năm 2020, TP. Huế có 309 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó tuổi đời từ 18-27, trình độ văn hóa từ Trung học cơ sở đến Đại học, các địa phương giao quân gồm 27 phường và 1 cơ quan.
Năm 2020, TP. Huế có 309 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó tuổi đời từ 18-27, trình độ văn hóa từ Trung học cơ sở đến Đại học, các địa phương giao quân gồm 27 phường và 1 cơ quan.
Năm 2020, TP. Huế có 309 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó tuổi đời từ 18-27, trình độ văn hóa từ Trung học cơ sở đến Đại học, các địa phương giao quân gồm 27 phường và 1 cơ quan.
Lên top