Thừa Thiên Huế: Không có chuyện cấm người về từ Đà Nẵng để phòng dịch

Tất cả công dân đến Thừa Thiên Huế đều phải khai báo y tế bắt buộc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Tất cả công dân đến Thừa Thiên Huế đều phải khai báo y tế bắt buộc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Tất cả công dân đến Thừa Thiên Huế đều phải khai báo y tế bắt buộc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Lên top