Thừa Thiên Huế hiện có hơn 14.000 người trở về từ Đà Nẵng

Có 19.532 người từ vùng dịch trở về địa bàn Thừa Thiên Huế, trong đó, có 14.126 người từ Đà Nẵng. Ảnh: P. Đạt.
Có 19.532 người từ vùng dịch trở về địa bàn Thừa Thiên Huế, trong đó, có 14.126 người từ Đà Nẵng. Ảnh: P. Đạt.
Có 19.532 người từ vùng dịch trở về địa bàn Thừa Thiên Huế, trong đó, có 14.126 người từ Đà Nẵng. Ảnh: P. Đạt.
Lên top