Thừa Thiên-Huế hạ cấp độ kiểm soát dịch đối với người về từ Đà Nẵng

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hạ cấp độ kiểm soát dịch đối với người dân về từ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Khoa
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hạ cấp độ kiểm soát dịch đối với người dân về từ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Khoa
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hạ cấp độ kiểm soát dịch đối với người dân về từ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Khoa
Lên top