Thừa Thiên Huế: Đảm bảo cấp điện dịp 30.4 - 1.5

Thay thế thiết bị đóng cắt tại Trạm biến áp TG Hồng Thủy nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ảnh: PC.
Thay thế thiết bị đóng cắt tại Trạm biến áp TG Hồng Thủy nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ảnh: PC.
Thay thế thiết bị đóng cắt tại Trạm biến áp TG Hồng Thủy nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ảnh: PC.
Lên top