Thừa Thiên Huế: Cử tri đang cách ly đi bầu cử như thế nào?

Điểm niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: PV.
Điểm niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: PV.
Điểm niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: PV.
Lên top