Thừa Thiên - Huế có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tân. Ảnh: PĐ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tân. Ảnh: PĐ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tân. Ảnh: PĐ.
Lên top