Thừa Thiên Huế: Cho học sinh nghỉ học, xả lũ 3 thủy điện

Mưa lũ tràn vào các phòng trọ sinh viên ở Huế. Mưa lớn nên Thừa Thiên Huế đã xả lũ 3 thủy điện để đảm bảo an toàn. Ảnh: PĐ.
Mưa lũ tràn vào các phòng trọ sinh viên ở Huế. Mưa lớn nên Thừa Thiên Huế đã xả lũ 3 thủy điện để đảm bảo an toàn. Ảnh: PĐ.
Mưa lũ tràn vào các phòng trọ sinh viên ở Huế. Mưa lớn nên Thừa Thiên Huế đã xả lũ 3 thủy điện để đảm bảo an toàn. Ảnh: PĐ.
Lên top