Thừa Thiên Huế: Cách ly 67 người trở về từ Lào

67 công dân trở về Thừa Thiên Huế từ Lào giữa đêm khuya được hướng dẫn khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Đạo.
67 công dân trở về Thừa Thiên Huế từ Lào giữa đêm khuya được hướng dẫn khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Đạo.
67 công dân trở về Thừa Thiên Huế từ Lào giữa đêm khuya được hướng dẫn khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Đạo.
Lên top