Thừa Thiên Huế bổ sung khu vực kiểm soát công dân về từ vùng dịch

Người dân từ vùng dịch trở về địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều được kiểm tra, khai báo y tế đầy đủ. Ảnh: PĐ.
Người dân từ vùng dịch trở về địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều được kiểm tra, khai báo y tế đầy đủ. Ảnh: PĐ.
Người dân từ vùng dịch trở về địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều được kiểm tra, khai báo y tế đầy đủ. Ảnh: PĐ.
Lên top