Thừa Thiên Huế bỏ cách ly đối với người về từ Đà Nẵng

Thừa Thiên Huế không còn cách ly đối với người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Quang Tiến
Thừa Thiên Huế không còn cách ly đối với người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Quang Tiến
Thừa Thiên Huế không còn cách ly đối với người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Quang Tiến
Lên top