Thừa Thiên Huế: 200 cột điện gãy đổ do bão số 5

Cột điện gãy đổ do bão số 5. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Cột điện gãy đổ do bão số 5. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Cột điện gãy đổ do bão số 5. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Lên top