Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BÌNH ĐỊNH:

Thua kiện, PJICO phải bồi thường 1,5 tỉ đồng cho ngư dân