BÌNH ĐỊNH:

Thua kiện, PJICO phải bồi thường 1,5 tỉ đồng cho ngư dân

Lên top