Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

PGS-TS Đinh Thị Bích Lân:

Thú y là nghề cao quý