Thú vị tục cúng núi ngày cuối năm ở rẫy của người dân dưới chân núi Hòn Tàu

Bàn cúng núi là tảng đá. Ảnh: N.B
Bàn cúng núi là tảng đá. Ảnh: N.B
Bàn cúng núi là tảng đá. Ảnh: N.B