Thủ tướng yêu cầu không cát cứ, nhiều địa phương vẫn giữ quy định cũ

Chốt kiểm soát dịch tại xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Chốt kiểm soát dịch tại xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Chốt kiểm soát dịch tại xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Lên top