Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dứt điểm đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành dứt điểm dự án Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.Tiến
Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành dứt điểm dự án Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.Tiến
Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành dứt điểm dự án Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.Tiến
Lên top