Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, chống cơn bão số 2