Thủ tướng đồng ý thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc TP.Thủ Đức

Trụ sở UBND, HĐND Thành phố Thủ Đức.  Ảnh: H.K
Trụ sở UBND, HĐND Thành phố Thủ Đức. Ảnh: H.K
Trụ sở UBND, HĐND Thành phố Thủ Đức. Ảnh: H.K
Lên top