Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo vệ sức khỏe người dân trước rét đậm, rét hại