Chậm tiến độ thu phí tự động toàn quốc:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo trước ngày 31.3.2020

Trạm thu phí Liêm Tuyền trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn chưa triển khai thu phí không dừng. Ảnh: hải nguyễn
Trạm thu phí Liêm Tuyền trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn chưa triển khai thu phí không dừng. Ảnh: hải nguyễn
Trạm thu phí Liêm Tuyền trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn chưa triển khai thu phí không dừng. Ảnh: hải nguyễn
Lên top