Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư

Phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư.
Phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư.