Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc Báo Lao Động nêu về làng nghề truyền thống

Làng lụa Vạn Phúc. Ảnh: Đ.T
Làng lụa Vạn Phúc. Ảnh: Đ.T
Làng lụa Vạn Phúc. Ảnh: Đ.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM