Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn giúp Đà Nẵng khắc phục sai phạm đất

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn giúp Đà Nẵng khắc phục sai phạm đất đai tại nhiều dự án trong đó có khu đô thị Đa Phước. Ảnh: Thuỳ Trang
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn giúp Đà Nẵng khắc phục sai phạm đất đai tại nhiều dự án trong đó có khu đô thị Đa Phước. Ảnh: Thuỳ Trang
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn giúp Đà Nẵng khắc phục sai phạm đất đai tại nhiều dự án trong đó có khu đô thị Đa Phước. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top