Thứ trưởng Trần Thanh Nam tham quan mô hình tôm - lúa ở Kiên Giang

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm. Ảnh: PV
Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm. Ảnh: PV
Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm. Ảnh: PV
Lên top