Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn rời Đà Nẵng khi hoàn thành nhiệm vụ

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc tại TP. Đà Nẵng. Nguồn Thùy Trang
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc tại TP. Đà Nẵng. Nguồn Thùy Trang
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc tại TP. Đà Nẵng. Nguồn Thùy Trang
Lên top