Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: "Sẽ sửa luật xe ưu tiên đi ngược chiều trên cao tốc"

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông.