Thứ trưởng GDĐT Nguyễn Hữu Độ: Khôi phục điểm thi gốc, trả lại sự công bằng

Học sinh và phụ huynh ở Sơn La mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để biết thí sinh nào được điểm cao nhờ học thật thi thật và thí sinh nào là nhờ gia đình "mua điểm". (LĐO)
Học sinh và phụ huynh ở Sơn La mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để biết thí sinh nào được điểm cao nhờ học thật thi thật và thí sinh nào là nhờ gia đình "mua điểm". (LĐO)
Học sinh và phụ huynh ở Sơn La mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để biết thí sinh nào được điểm cao nhờ học thật thi thật và thí sinh nào là nhờ gia đình "mua điểm". (LĐO)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM