Thứ trưởng Bộ Y tế nói về các ca dương tính trở lại với COVID-19

Virus SARS-CoV-2 do Việt Nam nuôi cấy và phân lập trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Virus SARS-CoV-2 do Việt Nam nuôi cấy và phân lập trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Virus SARS-CoV-2 do Việt Nam nuôi cấy và phân lập trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Lên top