Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Tường Văn.
Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Tường Văn.
Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Tường Văn.
Lên top