Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus trao quà viện trợ cho người dân Khánh Hòa

Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đi thực tế hậu quả sau bão 12 tại một số trường học, trạm y tế ở Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đi thực tế hậu quả sau bão 12 tại một số trường học, trạm y tế ở Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đi thực tế hậu quả sau bão 12 tại một số trường học, trạm y tế ở Khánh Hòa. Ảnh: P.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM