Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tuyển người không nên coi trọng, phân biệt bằng cấp

Lên top