Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà tết hộ nghèo Yên Bái

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao  quà tết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao quà tết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao quà tết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn.
Lên top