Thủ quỹ - cháu giám đốc trung tâm làm mất… 6 tỉ đồng của đơn vị?

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV
Lên top