Thu phí trở lại 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ còn trạm Túy Loan là chưa thực hiện thu phí trở lại. Ảnh: GT
Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ còn trạm Túy Loan là chưa thực hiện thu phí trở lại. Ảnh: GT
Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ còn trạm Túy Loan là chưa thực hiện thu phí trở lại. Ảnh: GT
Lên top