Thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư: Vẫn lo ngại phí chồng phí

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ảnh: Anh Duy
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ảnh: Anh Duy
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ảnh: Anh Duy
Lên top