Thu phí đỗ xe qua ứng dụng trên điện thoại thông minh bị lỗi, gây khó người sử dụng

Lỗi kỹ thuật, người dân khó tiếp cận ứng dụng thu phí đậu đỗ xe ở Đà Nẵng
Lỗi kỹ thuật, người dân khó tiếp cận ứng dụng thu phí đậu đỗ xe ở Đà Nẵng
Lỗi kỹ thuật, người dân khó tiếp cận ứng dụng thu phí đậu đỗ xe ở Đà Nẵng
Lên top