Thu phí cao tốc từ nguồn vốn Nhà nước: Làm rõ lợi ích cho người dân

Chưa có quy định về phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Ảnh: Hải Nguyễn
Chưa có quy định về phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Ảnh: Hải Nguyễn
Chưa có quy định về phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top