Thử nghiệm vòng tay quản lý từ xa người cách ly COVID-19

Chuẩn bị thử nghiệm vòng tay quản lý người cách ly COVID-19. Ảnh: Đỗ Linh
Chuẩn bị thử nghiệm vòng tay quản lý người cách ly COVID-19. Ảnh: Đỗ Linh
Chuẩn bị thử nghiệm vòng tay quản lý người cách ly COVID-19. Ảnh: Đỗ Linh
Lên top