Thử nghiệm COVIVAC gặp khó vì... thiếu tình nguyện viên chưa tiêm vaccine

Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC cung cấp
Lên top