Thu ngân sách chậm, phải ứng tiền tỉ trả lương cán bộ

Trụ sở UBND xã Tân Ngãi (ảnh: P.V)
Trụ sở UBND xã Tân Ngãi (ảnh: P.V)
Trụ sở UBND xã Tân Ngãi (ảnh: P.V)
Lên top