Thủ khoa khối C toàn quốc mơ ước trở thành chiến sĩ công an

Thủ khoa Phan Trung Kiên.
Thủ khoa Phan Trung Kiên.