Thủ khoa “chăn lợn” ở Hà Giang nói gì về vụ nâng điểm thi chấn động của tỉnh nhà?

Thủ khoa "chăn lợn" Bùi Thị Hà trong buổi vinh danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Thủ khoa "chăn lợn" Bùi Thị Hà trong buổi vinh danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Thủ khoa "chăn lợn" Bùi Thị Hà trong buổi vinh danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.