Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Dây chuyền sản xuất hiện đại của một doanh nghiệp được tự động hóa.Ảnh: P.Đ
Dây chuyền sản xuất hiện đại của một doanh nghiệp được tự động hóa.Ảnh: P.Đ
Dây chuyền sản xuất hiện đại của một doanh nghiệp được tự động hóa.Ảnh: P.Đ
Lên top