Thu hút nguồn lực trí thức Việt kiều

Người Việt tại Mỹ ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: TLS
Người Việt tại Mỹ ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: TLS
Người Việt tại Mỹ ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: TLS
Lên top