BHXH tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh:

Thu hồi số tiền nợ đọng BHXH, BHYT trên 3 tỉ đồng

Bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn - trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: B.T
Bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn - trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: B.T
Bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn - trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: B.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM