Thu hồi quyết định bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi

Quyết định tuyển dụng Vũ Minh Hoàng vào làm việc tại BCĐ TNB (ảnh: P.V)
Quyết định tuyển dụng Vũ Minh Hoàng vào làm việc tại BCĐ TNB (ảnh: P.V)