Thu hồi "luồng xanh" các nhà xe vi phạm phòng chống dịch ở Ninh Thuận

Sở GTVT Ninh Thuận thu hồi phù hiệu, giấy chứng nhận luồng xanh của các nhà xe vi phạm phòng chống dịch. Ảnh: Huỳnh Hải.
Sở GTVT Ninh Thuận thu hồi phù hiệu, giấy chứng nhận luồng xanh của các nhà xe vi phạm phòng chống dịch. Ảnh: Huỳnh Hải.
Sở GTVT Ninh Thuận thu hồi phù hiệu, giấy chứng nhận luồng xanh của các nhà xe vi phạm phòng chống dịch. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top